Kontakt z akcjonariuszem

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 20.05.2021r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą  w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 14.04.2021 r. od...

czytaj dalej

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dostępny jest na stronie internetowej PKO BP BM http://www.bm.pkobp.pl/era/ Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP...

czytaj dalej