Kontakt z akcjonariuszem

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dostępny jest na stronie internetowej PKO BP BM http://www.bm.pkobp.pl/era/ Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP...

czytaj dalej

Akcje – nowe obowiązki spółki

Rejestr Akcjonariuszy Obowiązek dematerializacji akcji i wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy spółki Dwie kolejne ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 . poz. 1655) oraz z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U....

czytaj dalej