Kontakt z akcjonariuszem

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 15.02.2022r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą  w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art.400 § 1, art. 402 ksh oraz § 24 ust. 1 Statutu zawiadamia, że w dniu 15.02.2022 r. o godz. 12.00, w...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 20.05.2021r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 14.04.2021 r. od...

czytaj dalej

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dostępny jest na stronie internetowej PKO BP BM http://www.bm.pkobp.pl/era/ Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM...

czytaj dalej