Kontakt z akcjonariuszem

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 23.05.2024

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz §15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 23.05.2024 r. o godz. 10:00 w...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 30.05.2023

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 30.05.2023 r. o godz. 10:00, w...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 30.05.2022r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:00, w...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 15.02.2022r.

INFORMUJEMY, IŻ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (PLANOWANE NA 15 LUTEGO 2022) DECYZJĄ ZARZĄDU ZOSTAŁO ODWOŁANE. Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą  w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie...

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 20.05.2021r.

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art.401 §1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 14.04.2021 r. od...

czytaj dalej

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dostępny jest na stronie internetowej PKO BP BM http://www.bm.pkobp.pl/era/ Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM...

czytaj dalej