Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. w Białymstoku

ul. Gen. Władysława Andersa 40
15-113 Białystok

Biuro czynne: Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 -16.00

Biuro Zarządu tel. (85)675-00-05, 653-98-88; e mail: biuro@podlaskiecentrum.pl

Zawieranie umów najmu tel. 667-123-120; 516-867-741

Księgowość tel. (85)675-00-05 wew.22

Administracja (Plac, Targowisko):

poniedziałek – sobota godz.6.00-14.00; niedziela godz. 5.00-13.00

tel. 572-352-598

Zapraszamy na zakupy 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 -16.00