Giełda

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. w Białymstoku

zostało utworzone w ramach rządowego “Programu Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Giełd Rolnych”, mającego na celu usprawnienie obrotu towarowego i dostosowanie go do rozwiązań europejskich.

Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045833.
NIP: 542-10-30-194,
REGON: 050371743.
Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi: 11.115.060 zł.
Numer rachunku bankowego:
mBank SA Oddział w Białymstoku
nr 32 1140 1775 0000 2544 3100 1002.

Głównymi akcjonariuszami Centrum są:

 • Podlaskie Towarzystwo Finansowo – Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Do spółki przystąpiło ponad 200 akcjonariuszy.

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. to:

 • miejsce kontaktów handlowych: producentów, hurtowników, eksporterów
  i importerów artykułów rolno-spożywczych
 • możliwość bezpośredniego zbytu swoich produktów przez producentów
 • miejsce zaopatrzenia handlu detalicznego i gastronomii
 • magazynów dystrybucyjnych, sieci sklepów i supermarketów
 • miejsce kompletacji dostaw
 • dogodna lokalizacja dla inwestorów zainteresowanych budową własnych magazynów, sortowni oraz innych obiektów

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zarządzanie i prowadzenie rynku, na którym dokonywany jest obrót towarowy produktami rolno-spożywczymi i przemysłowymi
 • tworzenie sprzyjających warunków dla działalności operatorów PCRT S.A. i ich klientów
 • wynajem powierzchni handlowych, magazynowych, produkcyjnych i biurowych

Lokale do wynajęcia znajdują się w trzech lokalizacjach.

Na terenie miasta Białegostoku:

 • ul. Gen. Władysława Andersa 40
 • ul. Ks. A. Syczewskiego 8

Na terenie miasta Wasilków k/Białegostoku:

 • ul. Nadrzeczna 22

Idealne miejsce na Twoje zakupy.
Zapraszamy!