O nas

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. w Białymstoku

zostało utworzone w ramach rządowego „Programu Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Giełd Rolnych”, mającego na celu usprawnienie obrotu towarowego i dostosowanie go do rozwiązań europejskich.

Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045833.
NIP: 542-10-30-194,
REGON: 050371743.
Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi: 11.115.060 zł.
Numer rachunku bankowego:
mBank SA Oddział w Białymstoku
nr 32 1140 1775 0000 2544 3100 1002.

Głównymi akcjonariuszami Centrum są:

 • Podlaskie Towarzystwo Finansowo – Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Do spółki przystąpiło ponad 200 akcjonariuszy.

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. to:

 • miejsce kontaktów handlowych: producentów, hurtowników, eksporterów
  i importerów artykułów rolno-spożywczych
 • możliwość bezpośredniego zbytu swoich produktów przez producentów
 • miejsce zaopatrzenia handlu detalicznego i gastronomii
 • magazynów dystrybucyjnych, sieci sklepów i supermarketów
 • miejsce kompletacji dostaw
 • dogodna lokalizacja dla inwestorów zainteresowanych budową własnych magazynów, sortowni oraz innych obiektów

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zarządzanie i prowadzenie rynku, na którym dokonywany jest obrót towarowy produktami rolno-spożywczymi i przemysłowymi
 • tworzenie sprzyjających warunków dla działalności operatorów PCRT S.A. i ich klientów
 • wynajem powierzchni handlowych, magazynowych, produkcyjnych i biurowych

Lokale do wynajęcia znajdują się w trzech lokalizacjach.

Na terenie miasta Białegostoku:

 • ul. Gen. Władysława Andersa 40
 • ul. Ks. A. Syczewskiego 8

Na terenie miasta Wasilków k/Białegostoku:

 • ul. Nadrzeczna 22

Idealne miejsce na Twoje zakupy.
Zapraszamy!

Baza lokalowa

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

zlokalizowane jest w Białymstoku, przy ulicy Generała Władysława Andersa 40, na obszarze o powierzchni ponad 10,0 ha.
Posiada 3 hale o łącznej powierzchni 18.000 mkw. Jedna z tych hal o powierzchni 7.700 mkw. została zmodernizowana i spełnia obecnie rolę nowoczesnego kompleksu handlowego do sprzedaży artykułów rolno spożywczych.

Asortyment towarów dostępnych na rynku

 • warzywa
 • owoce krajowe i z importu
 • artykuły spożywcze
 • nabiał
 • drób, jaja
 • wędliny
 • produkty mięsne
 • opakowania dla przemysłu spożywczego i gastronomii
 • artykuły ogrodnicze, sadzonki, kwiaty doniczkowe itp.
 • chemia gospodarcza
 • artykuły przemysłowe
 • artykuły budowlane
 • apteka

Hala nr 1

 • pow. 7.700 mkw.
 • 50 boksów o pow. 36 m2
 • 12 boksów o pow. 72 m2
 • 4 boksy o pow. 57 m2
 • 9 boksów o pow. 15-33 m2
 • hurtownie spożywcze, sklepy z art. spożywczymi,przemysłowymi i magazyny logistyczne
 • apteka
 • SBR Bank

Hala nr 3

 • 13 boksów o pow. 35 m2
 • 14 boksów o pow. 40 m2
 • 5 boksów o pow. 50 m2
 • 12 boksów o pow. 70 m2
 • 1 boks o pow. 130 m2

Plac handlowy

 • 129 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni ponad 3.200 m2.
 • 300 stanowisk do handlu bezpośrednio z samochodu
 • miejsca do sprzedaży detalicznej
 • ponad 500 bezpłatnych miejsc parkingowych dla klientów PCRT

Całodobowy dozór agencji ochrony oraz monitoring

Autogiełda

W każdą niedzielę od 5:00 do 11:00

Myjnia samochodowa

Profesjonalna 4 stanowiskowa myjnia na terenie giełdy – czynna 24h