Najemcy stanowisk handlowych

na placu targowym PCR-T S.A

W związku z informacją dotyczącą pobierania opłaty targowej obowiązującej na targowiskach miejskich w 2021 r., przekazaną PCR-T S.A. przez Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. informuje, że w myśli art. 31zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.1842), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. znosi się pobieranie opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. I ustawy z dnia 12 styczniaopłata targowa 2021 1991 r. „o podatkach i opłatach lokalnych” (dz. U. 2019 poz.1170).

opłata targowa 2021