W dniu 18.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCR-T S.A. podjęło uchwałę nr 17/2020 w sprawie wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, dokonując wyboru Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.

Uchwała nr 17/2020 ZWZA – Pobierz PDF.