Drodzy Klienci,

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów RP ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 433) informujemy, że Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie. W tym czasie otwarte będą jedynie sklepy spożywcze oraz apteka.

Dodatkowo informujemy, że utrzymujemy prewencyjnie wszelkie możliwe działania higieniczne takie jak np. wzmożona dezynfekcja centrum. O przywróceniu standardowego trybu funkcjonowania centrum poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dokładną listę otwartych sklepów zamieścimy wkrótce.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco po skonsultowaniu naszych rozwiązań ze stosownymi służbami.

 

Drodzy Klienci i Najemcy,

 

To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie. Apelujemy do rodzin seniorów: pomóżmy im robić zakupy, by nie wychodzili z domów. Wszystkim życzymy dużo zdrowia.

ZALECENIA

  • Często myj ręce
  • Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%)

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

http://psse.bialystok.pl/index.php/2020/03/13/najczestsze-pytania-dotyczace-zakazen-koronawirusem/

Zobacz:

Jak skutecznie myć ręce

https://www.podlaskiecentrum.pl/site/wp-content/uploads/2020/03/jak-skutecznie-myc-rece.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

https://www.podlaskiecentrum.pl/site/wp-content/uploads/2020/03/rozporzadzenie-ministra-zdrowia.pdf

 

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco po skonsultowaniu naszych rozwiązań ze stosownymi służbami.