9 lutego, w nowej hali Giełdy odbyły się bezpłatne badania oraz konsultacje poświęcone profilaktyce nowotworowej. , BEZPŁATNE BADANIA-PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
Konsultanci z Białostockiego Centrum Onkologii przedstawili m.in. programy profilaktyczne oraz instruktaż samobadania piersi.
Dodatkowo klienci Giełdy skorzystali z komputerowego badania wzroku, analizy składu ciała oraz badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących papierosy , BEZPŁATNE BADANIA-PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
Dziękujemy również Sprzedawcom Giełdy:
CymesBiałystok, lokal 337