Kontakt

Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A.
w Białymstoku

ul. Gen. Władysława Andersa 40
15-113 Białystok

tel. (85)675-00-05, 653-98-88

e-mail: biuro@podlaskiecentrum.pl

fax: 856538787@fax.orange.pl

 

Numer rachunku bankowego:
Bank Ochrony Środowiska O/Białystok
79 1540 1216 2054 2209 9080 0001

 

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. – Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku – XII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000045833, Kapitał Zakładowy Spółki 11.115.060 zł.

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Adres: Generała Władysława Andersa 40, 15-113 Białystok
Telefon: 85 675 00 05