Podlaskie Centrum Rolno–Towarowe S.A. oferuje do wynajęcia w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22 lokale produkcyjno-magazynowy o dużej powierzchni, z możliwością wynajęcia całości lub poszczególnych lokali, o metrażu:
A – około 357 m2
B – około 294 m2 + 89,64 m2
C – 156 m2
Cena 15 zł netto/m2.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  https://www.podlaskiecentrum.pl/wp-content/uploads/2023/01/ogloszenie-wasilkow.pdf