Na dzisiejszej Eko Akademii zorganizowanej z okazji , Bezpłatne badania dla seniorów, Bezpłatne badania dla seniorówDnia Babci i Dziadka, seniorzy skorzystali z bezpłatnych badań: , Bezpłatne badania dla seniorów
, Bezpłatne badania dla seniorów analizy składu ciała
, Bezpłatne badania dla seniorów badania poziomu glukozy oraz pomiaru ciśnienia
, Bezpłatne badania dla seniorów badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
, Bezpłatne badania dla seniorów oraz z konsultacji stomatologicznych oraz audiologicznych.